Násilí na seniorech

Zanedbávání a týrání seniorů se vyskytuje převážně jako jeden z projevů domácího násilí uvnitř rodin. Užívají se zde i termíny „elder abuse“ či „elder abuse and neglect“. Ačkoliv násilí páchané na dětech je i dnes diskutovanějším tématem než špatné zacházení se seniory, i tato problematika není nikterak raritní a zaslouží si v očích veřejnosti své místo.

Může nabývat různých forem. Obvykle se odehrává v domácím prostředí a pachateli jsou nejčastěji blízcí příbuzní, popř. osoby, s nimiž jedinec žije ve společné domácnosti. Mezi jeho formy lze uvést tělesné týrání, citové a psychické týrání, sexuální obtěžování a zneužívání, finanční a materiální zneužívání, systémové týrání (druhotné ponižování), zanedbání péče, zanedbání péče o sebe sama, tzv. self neglect a nevhodné jednání (mistreatment). Násilí jsou vystaveni zejména slabší, závislí a znevýhodnění jedinci. Problém se týká nejčastěji žen.

Faktory zvyšující ohrožení seniora špatným zacházením:

 • celkově špatný zdravotní stav
 • poruchy kognitivních a komunikačních funkcí
 • ztrátu soběstačnosti
 • sociální izolaci
 • soužití s agresorem a závislost na něm

Charakteristickým rysem násilí je jeho opakování a dlouhodobé trvání, při němž zaujímají jeho aktéři neměnné postavení. V případech, kdy je obětí domácího násilí starý člověk, nastává velký problém - nejen legislativní, ale také etický a morální. Složitost spočívá v rozpoznání případu a včasném počátku řešení problému.

Rovněž je problém v tom, aby si člověk vůbec uvědomil, že je svým okolím poškozován. Stěží a velmi nerad si starý člověk přizná, že mu ubližuje např. člen jeho vlastní rodiny. Oběti mají navíc vždy pocit, že jsou za jednání agresora nějakým způsobem zodpovědné a že si ho ve své podstatě „zasloužily".

Při snaze řešit tyto případy je nezbytná všímavost lidí z okolí jedince a také např. zdravotníků, lékařů či jiných lidí, kteří se seniorem přichází do styku (pečovatelé, asistenti atd.).

Pro pomoc lidem, na nichž je násilí pácháno, existují v naší republice intervenční centra, kde se řeší právě problematika domácího násilí, a fungují telefonní linky pomoci.

 

Máte ve své péči staršího člověka? Kolik úsilí vás stojí o něj adekvátně pečovat? Setkali jste se s problematikou špatného zacházení se seniory - ať již v domácí či ústavní péči?

Násilí na seniorech patří do témat
 • Stáří novina 26.12.2010 14:20:14

  Stáří není jednoduché, babička i děda zapomínají, pak se dohadují, co kdo kdy řekl, když se nabídnu, že něco udělám - uklidím, nádobí, venku sníh odklidit - tak slyším, že si udělají sami, přitom oba mají hole, jsou rádi, když dojdou z kuchyně do pokoje, ale: to nech, to si udělám sám...absolutně nesoudní..

 • péče o seniory Míla 16.07.2010 20:15:50

  Je hodně těžké se starat o staré lidi, proto kloubouk dolů, paní Eva je dobrá. člověk by měl při nějakém hodnocení vztahů ke starým lidem znát názory obou stran. Pravda bývá někde uprostřed. Máme doma 86 letou a 94 letého seniora a je to hlavně nápor na psychiku. Zatím jsou dost soběstační, ale i tak to není jednoduché. Obdivuji všechny, kteří to zvládají v pohodě.

 • Dilema Jan Novák 26.04.2010 19:00:41

  Mám sestru, která ubytovala ve svém dr.bytě své děti s vnoučaty a psem. 4 dospělí 2 děti a pes. Sama se usídlila u maminky, ke které původně přišla na návštěvu. Pak z toho byly vánoce a i velikonoce jsou pryč. Přestože maminka dala dost jasně najevo, že si přeje být sama, sestra její přání odbývá a někdy citově vydírá slovy " A kde se mám podít? To mám vnoučata vyrazit?" Je to dilema, ale neodpovědné hospodaření dětiček, které vždy vytáhne z bryndy rodič je ... děs! A to klidně plánují další dítě! A teď poraďte. Maminka chce svůj zasloužilý klid a já to vidím, že se ho už asi nedožije. Bojím se vůbec pomyslet na řešení.

 • staříci milan 22.04.2010 17:03:35

  taky si myslím že se vše jen nafukuje,vykradou 1důchodce a už se píše že se důchodci vykrádají zahrnou se do toho všichni důchodci U nás se daleko více týrají ženy nebo děti na tech se páchají hrozný věci .A že se bere ohled na důchodový věk?Stáří není žádná zásluha,to by si senioři měli uvědomit a jestli nemají dobré vztahy v rodině nebo s dětmi tak to bude převážně jejich špatnou výchovou,podle pravidla,co sis vychoval to máš.

  • Re: staříci Alice 26.04.2010 08:15:09

   Stáří skutečně není žádná zásluha. Je to jedna z mála spravedlností na Zemi. Zestárne každý, ať chce, nebo nechce. I Vy Milane a Mileno. Každý člověk s přibývajícími léty mění své chování. Někdo k lepšímu, někdo k horšímu. Starý člověk ve většině případech začíná být jako bezmocné dítě. Slabý, někdy panovačný, začíná zapomínat, ubývají mu síly.... Tohle čeká většinu z nás. A věřte nebo ne, mnohdy neplatí ono "co sis vychoval, to máš." Ke starým lidem bychom se měli chovat slušně měli bychom jim projevovat úctu. Což určitě nechybí slečně - paní Evě.

 • seniori milena 22.04.2010 14:45:47

  souhlasím že dnešní senioři jsou skutečně úplně jiní a taky by se k nim mělo tak přistupovat kolikrát člověk slyší jak na děti sprostě řvou na zastávkách NHD nebo pred panelákem když si hrají s míčem nadávají jim urážlivě z otevřených oken bytů..nebo i sami děti si povídají ve škole jak se k nim prarodiče chovají jak je psychicky týrají a nejsou ani vyjímky kdy dítě je nepřiměřeně
  bito protože nedošel pro nákup v danou dobu .Nedějeme ze seniorů chudáky i finančně jsou na tom mnohem lépe než kdejaká rodina s dítětem natož potom takové samoživitelky.

 • senioři jizka 21.04.2010 19:00:00

  víte,každá mince má dvě strany, ze seniorů se dělají většinou chudáci ohledně zacházení,pracuji v domově pro seniory už pár let,a myslím že by se hodně lidí divilo,jak senioři umí být krutí,sekýrovat ,dělat naschvály a považovat personál za služebnictvo,ale o tom se samozřejmě v našem státě nemluví.Dnešní senioři už dávno nejsou ti bezmocní dědečkové a vetché stařenky.I oni se novou dobou mění ne jen mladá generace.

 • péče o starší osobu Eva 21.04.2010 09:53:59

  Já pečuji o babičku, které je devadesát let a musím přiznat, že je to někdy nad mé síly, ale nedovedu si představit, že bych se na ní dopustila nějakého týrání. I když jsem z ní sebevíc na nervy, vždycky to rozdýchám. Stáří je stáří, každý si jím projde, nikoho to nemine, tak ať si ti, co týrají staré lidi uvědomí, že to samé se může stát i jim a jak by se jim to asi líbilo.


Domácí násilí patří do témat

Adresář

Poradna na téma Domácí násilí

Diskutujte na téma Domácí násilí

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku