Domácí násilí

Domácí násilí

Domácí násilí je jakýkoli typ týrání rodinným příslušníkem.

Domácí násilí je projev psychického, fyzického nebo sexuálního útlaku. Má určité znaky, které při posuzování toho, zda se jedná o domácí násilí, hrají klíčovou roli. Jsou to častá frekvence, eskalace, jasné rozdělení rolí a neveřejnost. Jsou-li naplněny všechny čtyři znaky, jedná se o domácí násilí.

Vývoj domácího násilí

Domácí násilí bývá dlouhodobějšího charakteru. Vše může začít nevinnými urážkami a později vystupňovat až k fyzickému napadání. Psychicky se může domácí násilí projevovat jako urážky, zastrašování, omezování samostatnosti, ponižování, vyhrožování, vydírání a rovněž izolace od přátel a příbuzných.

Rozdělení rolí při domácím násilí

U domácího násilí jsou jasně rozdělené role – oběť a násilná osoba – a nedochází k jejich střídání. Nejedná se tedy o vzájemné hádky a spory. K domácímu násilí dochází stranou od veřejného života a společenské kontroly, za zavřenými dveřmi domu.

Napadená osoba se vždy může obrátit na policii České republiky. 1.1. 2009 byl nově upraven zákon č. 273/2008 Sb., který umožňuje vykázat násilníka z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Policie současně poskytuje ohrožené osobě personální a teritoriální ochranu.Články na téma Domácí násilí

 • Domácí násilí

  Domácí násilí

  Domácí násilí, tedy násilí mezi členy rodiny žijícími ve společné domácnosti, patří k velmi rozšířeným a bohužel i těžko řešitelným. Patří sem týrání fyzické, psychické i sexuální, páchané většinou mužem na ženě a na dětech. Oběťmi domácího násilí však bývají i rodiče starších dětí nebo staří lidé a dokonce i těhotné ženy. Celý článek

  Domácí násilí, Agresivita

 • Násilí na seniorech

  Násilí na seniorech

  Zanedbávání a týrání seniorů se vyskytuje převážně jako jeden z projevů domácího násilí uvnitř rodin. Užívají se zde i termíny „elder abuse“ či „elder abuse and neglect“. Ačkoliv násilí páchané na dětech je i dnes diskutovanějším tématem než špatné zacházení se seniory, i tato problematika není nikterak raritní a zaslouží si v očích veřejnosti své místo. Celý článek

  Domácí násilí, Vztahy v rodině

 • Obtížné řešení domácího násilí

 • 25.listopadu - den proti násilí na ženách


Domácí násilí patří do témat

Adresář

Poradna na téma Domácí násilí

Diskutujte na téma Domácí násilí

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku