Obtížné řešení domácího násilí

Domácí násilí bývá skryto očím veřejnosti, a i to je důvodem, proč jen jejich část se dostane na povrch a je opravdu řešena tak, jak má. Mezi základní znaky patří opakovanost děje a jeho dlouhodobost. Dochází ke stupňování od počátečních urážek až k fyzickým útokům a je zde patrné jasné rozdělení rolí na agresora a oběť.

Mylným přesvědčením by bylo, že agresoři jsou již na první pohled nějak nápadní. Násilí probíhá výlučně doma, naopak na veřejnosti tito lidé často působí jako příjemní a nekonfliktní. Násilí může probíhat v rovině psychické, fyzické, sociální, sexuální, dále jako ekonomické zneužívání a velmi častou je kombinace uvedených způsobů.

Mezi uvedené formy patří:

o       psychické násilí: zastrašování, kontrola činů oběti, vyhrožování, vydírání, zesměšňování, nadávky

o       fyzické násilí: jakékoliv útoky, údery kopání, facky

o       sociální násilí: izolovanost, neustálé doprovody

o       ekonomické zneužívání: vynucování přepsání majetku na agresora, zamezení přístupu k financím

o       sexuální násilí: zneužívání, donucení k odmítaným praktikám

Práce s týranými osobami je velmi svízelná. Je známou skutečností, že i když ženu bije manžel, ona se velmi dlouho rozmýšlí, zda to má nějak řešit a mnohdy útrapy snáší hodně dlouho. Je to jakýsi začarovaný kruh. Nejprve se začínají objevovat nadávky a výčitky ze strany agresora, které se stále stupňují. Po určitém výbuchu zlosti dochází na čas ke zklidnění. Oběť se dočká omluvy a slibů, že se to nebude již víckrát opakovat a někdy je navedena na myšlenky, že si vše vlastně způsobila svým chováním sama. Klid však nevydrží dlouho a opět se roztáčí koloběh znova. Agresor vytýká i naprosté maličkosti a velmi snadno dojde k výbuchům zlosti.

Oběti jsou ve většině případů ženy a ač se to na první pohled může zdát nelogické, velmi dlouho setrvávají v domácnosti i s takovýmto partnerem. Mezi důvody, které je nutí k tomu, aby od partnera neodešly, může patřit ekonomická závislost na manželovi, pocit, že vlastně nemají, kam odejít a strach z budoucnosti. Může se jednat také o vědomí nedostatečné legislativní úpravy celé situace a vliv může mít též tradiční obraz o roli ženy, který je ve společnosti zakořeněný. Běžnou je domněnka, že za nefunkčnost rodiny je zodpovědná žena, která má ve prospěch rodiny potlačovat i své vlastní potřeby.

Jak v těchto případech postupovat konkrétně? Oběť domácího násilí se může obrátit např. na intervenční centra, linky důvěry, poradny či azylové domy. Pokud hrozí akutní nebezpečí, nejvhodnější je zavolat přímo záchrannou lékařskou službu či policii. Oběť by měla dostat praktickou i duševní podporu, kterou v této situaci jinak postrádá. Je třeba dovést je ke správnému přesvědčení, že za týrání nejsou zodpovědné a není to jejich vina. Důležité je poskytnutí informací o možnostech pomoci a taktéž právní poradenství. Může trvat poměrně dlouho, než oběť partnera opustí a pomoc by neměla být podmiňována tímto. Oběť musí vědět, že pomoc se jí dostane, ať již v domácnosti setrvá či nikoliv.

Důležité je informovat oběť o možnostech bezpečnostních opatřeních a proto se vypracovává tzv. bezpečnostní plán. Ten zahrnuje např. vytvoření si vlastní podpůrné sítě mezi rodinnými příslušníky a přáteli, domluvení znamení se sousedy či přáteli, kterým jim dáte najevo, že jste v nebezpečí, či nachystání pohotovostní tašky s nutnými věcmi pro případ nutnosti rychlého odchodu z domu. Důležité je myslet též na ochranu dětí. Pokud je to jen trochu možné, snažte se, aby v případě odchodu byly u vás a minimalizujte nebezpečí, které jim hrozí. V případě, že u vás dochází k domácímu násilí, tedy naplnění některého z  trestních činů, můžete podat na pachatele domácího násilí trestní oznámení. Rozhodně se snažte vyhledat podporu a celou situaci řešit, pokud ji vzdáte a označíte za neřešitelnou, bude vše postupem času jen horší.

Máte nějaké zkušenosti s domácím násilím vy? Uměli byste poradit?

Obtížné řešení domácího násilí patří do témat
 • psychický teror Katka 02.08.2012 12:59:03

  Sedm let jsem zažívala psychický teror s manželovou rodinou,manžel mě místo pomoci ještě podrážel a ponižoval, nakonec také znásilnil. Nyní jsem se rozhodla pro rozvod a s tím se nemůže smířit tudíž je psychický teror dvojnásobný. Chce snya do střídavé péče a já s tím nesouhlasím jelikož nechci, aby jdnou můj syn byl stejný. Avšak nikdo mi nevěří, manžel se všude chová jako neviňátko, pro každého je milý a starostlivý tudíž má velkou šanci na střídavku. Fyzické rány jdou vidět, rány na duši však ne a nikdo vám neuvěří. Pro úřady jsem já patologická jelikož si na něj neustále něco hledám. Jak tohle řešit? Je v této zemi nějaké řešení? Má matka dítěte právo chtít aby z jejího syna vyrostl slušný člověk?

 • dotaz hana 05.01.2011 19:48:52

  pokud agresivní muž bude docházet k psychologovi nebo na nějaké terapie,např.kineziologii,je nějaká šance na vyléčení nebo zlepšení<

  • Re: dotaz lenka 06.10.2011 10:25:51

   není vše je jen dočasné, nikdy se nikdo nezmění. Je to jen chvilková komedie. Nikdy ani alkoholika nevyléčíte ze závislosti, ani kuřáka, stejně tak násilníka.

 • Domácí násilí novina 19.12.2010 21:56:54

  Nikdy by se nemělo trpět, omlouvat, odpouštět - ale co nejříve toho dotyčného buď opustit, nebo vyhodit ..nechápu ženy, co to snáší třeba 10 i více let...ten chlap se přece nikdy nezmění a bude to horší a horší ..

  • Re: Domácí násilí lenka 06.10.2011 10:24:10

   Ano, plně souhlasím, také jsem to tak dlouho trpěla, bála se a jenom se vše zhoršilo. Pokud žena vidí dlouhodobé problémy za včasu je třeba řešit, než přerostou přes hlavu. Pak už nelze z toho ven. Pokud ale žena již vidí že bije děti, tak to snad by měl začít fungovat mateřský pud.

 • agresivní manžel mouse 03.01.2011 17:48:33

  jsem týraná tři roky.maželova agresivita se stupnuje a začal bít bezdůvodně i děti.jsem zoufalá.hledám sílu na rozvod


Domácí násilí patří do témat

Adresář

Poradna na téma Domácí násilí

Diskutujte na téma Domácí násilí

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku